Geschiedenis

Hoe het allemaal begon.

Vóór de oprichting van KV Klein Dochteren waren er, onafhankelijk van elkaar, in Lochem twee groepen actief met het klootschieten. Hierbij was uiteraard nog geen sprake van verenigingen. De ene groep deed aan klootschieten vanuit het voormalige café – restaurant Van der Valk. Hiervan maakten onder andere deel uit Peter de Vries, Wim Fleming en Johan Driezes. De andere groep beoefende het klootschieten vanuit de kippenschuur van Reint Sligman. Hiervan maakten bijvoorbeeld deel uit Henk Oudenampsen, Jan Gelder en Erik Nijenhuis.

Het idee voor het gezamenlijk oprichten van een vereniging werd vooral ingegeven door de mogelijkheid dat in De Schole van Klein Dochteren onderdak zou kunnen worden gevonden voor een bijeenkomstruimte. De oprichtingscommissie werd gevormd door Peter de Vries, Reint Sligman, Henk Oudenampsen, Evert Oldenhof en André Sligman (later Joke Plekkenpol).

Tijdens de oprichtingsvergadering in De Schole op 1 september 1981, waarbij de heer Van Toly van de AKF aanwezig was, werden 27 leden ingeschreven. Peter de Vries nam het voorzitterschap op zich, Reint Sligman het secretariaat en Henk Oudenampsen het penningmeesterschap. De contributie werd vastgesteld op fl. 50,00 per jaar en op 17 september 1981 werd een contributie-inning – en pasfoto-inleveringsavond gehouden. Wim Fleming ging het wedstrijdsecretariaat beheren. In de later notarieel vastgestelde statuten werd de oprichtingsdatum 3 september 1981 vermeld.
Bij de aanvang van het klootschietseizoen in september 1981 staan 48 leden ingeschreven.

Doordat er in De Schole, naar bleek, slechts sprake zou kunnen zijn van het schenken van alcoholvrije dranken zoals koffie, werd er al ras door de nieuwe vereniging uitgeweken naar de kippenschuur van Reint Sligman.

Dat de start op deze locatie misschien wel de meest wenselijke is geweest kon toen nog niemand inschatten. Feit is wel dat er zelfs nu nog wordt gesproken over de bijeenkomsten in de kippenschuur, waar het bier werd gekoeld met ijsblokken van Van Oene en een barbecue door wel 100 personen werd bezocht.

Met name door de inzet van de latere voorzitter Evert Oldenhof kon in 1983 de aankoop van Bethel worden verwezenlijkt en werd de opbouw van een unieke klootschietersvereniging verder voortgezet

Een honderdste lid (Karel Driezes †) kon in 1995 worden ingeschreven.

KV Klein Dochteren heeft in 2007 85 betalende leden en doet mee aan de komende competitie van de AKF (Achterhoekse Klootschieters Federatie) met 6 herenteams,
3 damesteams en een jeugdteam. Aan de landelijke straatcompetitie en aan de landelijke Cupwedstrijd van de NKB (Nederlandse Klootschieters Bond) wordt deelgenomen door een herenteam en een damesteam.

KV Klein Dochteren is derhalve, alhoewel iets minder dan in de jaren ’90, nog steeds springlevend getuige de vijf nationale en regionale toernooien die in 2006 met succes bij KV Klein Dochteren op straat en op het veld van buurman en lid Appie Lunneker zijn gehouden.

2006 Nederlands kampioenschap.

Geschiedenis:
1*- Hoe het allemaal begon.
2*- kampioenen de laatste jaren.
3*- Gebeurtenissen en Persberichten.
4*- King &Queen of de Road