Familiedag

28 augustus 2022
Gezellige Zondagmiddag

Slideshow

Diny pakt de contractjes
voor ondertekening.
Bloemen worden uitgereikt.
Geproost op het tekenen
van sponsorcontract.

Familiedag
2017

Slideshow

Familiedag
2018

Slideshow

Familiedag
2019

Natasja wordt door de voorzitter
gehuldigd als clubkampioen.
Henk wordt ook gehuldigd door voorzitter
voor Gelders- en clubkampioen.

Slideshow