Alg. ledenvergaderingen

Vrijdag 7 april 2023

Beste klootschietleden,

Op 22 februari hebben jullie, naast een uitnodiging voor de feestavond, een uitnodiging ontvangen voor de 

Algemene Ledenvergadering op om 20.00 uur in clubhuis Bethel

Hiervoor ontvangen jullie bijgaand:
– De agenda 
– De notulen van de ALV van 6 juli 2021
– De jaarverslagen van de secretaris en wedstrijdzaken.

Wij hopen jullie allen te verwelkomen. Tot vrijdag 7 april. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ans Leussink-Bats, Secretariaat.

Klootschietersvereniging  Klein Dochteren

Clubhuis “Bethel”: Kijksteeg 8, 7241 SW Lochem
Secretariaat: Barchemseweg 33, 7241 JB  Lochem
email: secretariaatkvkleindochteren@gmail.com

Bestuursmededelingen 2023

Agenda

Notulen 2022

Jaarverslag secretaris 2022

Jaaroverzicht wedstrijdzaken 2022

Alg-Ledenvergaderingen

1 *- Jaar 2023
2 *- Jaar 2022